VEBİNAR & SEMİNARLAR

Icon

MÜHƏNDİS
PROQRAMÇILARIMIZ
FRONTEND
BACKEND
SİSTEM MÜHƏNDİSLİYİ
ŞƏBƏKƏ İNZİBATÇILARI
QRAFİK DİZAYNERLƏR

Ətraflı

Sürətli poçt xidmətləri

Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən sürətli poçt xidməti fəaliyyətinin göstərilməsi üçün tələb olunan lisenziyanın alınması şərtləri və lisenziya verilmiş kargo şirkətləri

MOBİL OPERATORLAR, İNTERNET PROVAYDERLƏRİ VƏ DİGƏR AKTUAL KEÇİDLƏR