"Məhz öz coğrafi mövqeyimizə görə biz bütün rabitə vasitələrini inkişaf etdirmək və qlobal informasiya sistemi yaradılmasında irəliləyişi təmin etmək üçün misilsiz imkanlara malikik"

Heydər Əliyev

"İnsanların işləməsi, fəaliyyət göstərməsi, dövlət orqanlarının, ayrı-ayrı özəl qurumların, hər bir təşkilatın səmərəli işləməsi üçün rabitə indi çox mühüm bir vasitədir"

Heydər Əliyev

"Rabitəçilərin vəzifəsi bütün rabitə növlərinin, xüsusən telefon rabitəsinin iş keyfiyətini daha da yüksəltməkdən, əhalinin ehtiyac və tələbatına daha çox fikir verməkdən ibarətdir"

Heydər Əliyev

"Son illər Azərbaycanda rabitənin inkişafı sürətlə gedir və aparılan işlər, əldə olunan nəticələr təqdirəlayiqdir"

Heydər Əliyev

"İndiki zamanda rabitə hər bir insan üçün ən çox lazım olan bir vasitədir"

Heydər Əliyev

Poçt Filialları

 

Filiallar     

Mərkəz Filialı

Ünvan: Naxçıvan ş, Atatürk 1 

İş saatı: 09:00-18:00 

Tel: (036) 545-41-43

İndeks: AZ 7000

1 saylı Poçt Bölməsi

Ünvan: Naxçıvan ş, Ə.Qəmküsar, Dəmiryol vağzalı  

İş saatı: 09:00-18:00

Tel: (036) 545-80-99 

İndeks: AZ 7001

2 saylı Poçt Bölməsi

Ünvan: Naxçıvan ş, 500 nömrəli hərbi hissə

İş saatı: 09:00-18:00

Tel: (036) 545-66-16 

İndeks: AZ 7002

 

3 saylı Poçt Bölməsi

Ünvan: Naxçıvan ş, Heydər Əliyev prospekti, bina 8

İş saatı: 09:00-18:00 

Tel: (036) 545-80-98

İndeks: AZ 7003

 

4 saylı Poçt Bölməsi

Ünvan: Naxçıvan ş, Əlahiddə Sərhəd Divizyası

İş saatı: 09:00-18:00 

Tel: (036) 545-62-31

İndeks: AZ 7004

5 saylı Poçt Bölməsi

Ünvan: Naxçıvan ş, Nizami küçəsi, bina 14

İş saatı: 09:00-18:00 

Tel: (036) 545-75-96

İndeks: AZ 7005

6 saylı Poçt Bölməsi

Ünvan: Naxçıvan ş, İstiqlal küçəsi, bina 1

İş saatı: 09:00-18:00 

Tel: (036) 545-21-72

İndeks: AZ 7006

7 saylı Poçt Bölməsi

Ünvan: Naxçıvan ş, Qoçüstü məhəlləsi, bina 1

İş saatı: 09:00-18:00 

Tel: (036) 545-65-10

İndeks: AZ 7007

8 saylı Poçt Bölməsi

Ünvan: Naxçıvan ş, 921 saylı H/h

İş saatı: 09:00-18:00 

Tel: (036) 545-57-52

İndeks: AZ 7008

 

9 saylı Poçt Bölməsi

Ünvan: Naxçıvan ş, 1 nömrəli hərbi şəhərcik

İş saatı: 09:00-18:00 

Tel: (036) 545-66-69

İndeks: AZ 7009

10 saylı Poçt Bölməsi

Ünvan: Naxçıvan ş, Naxçıvan Universiteti

İş saatı: 09:00-18:00 

Tel: (036) 545-63-32

İndeks: AZ 7010

11 saylı Poçt Bölməsi

Ünvan: Bulqan kəndi, Kənd mərkəzinin binası

İş saatı: 09:00-18:00 

Tel: (036) 545-95-01

İndeks: AZ 7011

 

12 saylı Poçt Bölməsi

Ünvan: Naxçıvan ş, Naxçıvan Dövlət Universiteti

İş saatı: 09:00-18:00 

Tel: (036) 545-70-87

İndeks: AZ 7012

13 saylı Poçt Bölməsi

Ünvan: Əlibad qəsəbəsi, Qəsəbə mərkəzi

İş saatı: 09:00-18:00 

Tel: (036) 545-28-59

İndeks: AZ 7013

14 saylı Poçt Bölməsi

Ünvan: Tumbul kəndi, Kəndi mərkəzinin binası

İş saatı: 09:00-18:00 

Tel: (036) 545-30-99

İndeks: AZ 7014

 

15 saylı Poçt Bölməsi

Ünvan: Qaraxanbəyli kəndi, Kənd mərkəzinin binası

İş saatı: 09:00-18:00 

Tel: (036) 545-37-40

İndeks: AZ 7015

16 saylı Poçt Bölməsi

Ünvan: Qaraçux kəndi, Kənd mərkəzinin binası

İş saatı: 09:00-18:00 

Tel: (036) 545-91-99

İndeks: AZ 7016

17 saylı Poçt Bölməsi

Ünvan: Naxçıvan ş, Əziz Əliyev küçəsi, bina 11

İş saatı: 09:00-18:00 

Tel: (036) 545-37-74

İndeks: AZ 7017