Qanunlar

1. Telekommunikasiya haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

2. Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

3. Lisenziyalar və icazələr haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

4. Normativ hüquqi aktlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

5. İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

6. İnformasiya əldə etmək haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

7. Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

8. Məlumat azadlığı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

9. İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu