"Məhz öz coğrafi mövqeyimizə görə biz bütün rabitə vasitələrini inkişaf etdirmək və qlobal informasiya sistemi yaradılmasında irəliləyişi təmin etmək üçün misilsiz imkanlara malikik"

Heydər Əliyev

"İnsanların işləməsi, fəaliyyət göstərməsi, dövlət orqanlarının, ayrı-ayrı özəl qurumların, hər bir təşkilatın səmərəli işləməsi üçün rabitə indi çox mühüm bir vasitədir"

Heydər Əliyev

"Rabitəçilərin vəzifəsi bütün rabitə növlərinin, xüsusən telefon rabitəsinin iş keyfiyətini daha da yüksəltməkdən, əhalinin ehtiyac və tələbatına daha çox fikir verməkdən ibarətdir"

Heydər Əliyev

"Son illər Azərbaycanda rabitənin inkişafı sürətlə gedir və aparılan işlər, əldə olunan nəticələr təqdirəlayiqdir"

Heydər Əliyev

"İndiki zamanda rabitə hər bir insan üçün ən çox lazım olan bir vasitədir"

Heydər Əliyev

Qanunlar

1. Telekommunikasiya haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

2. Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

3. Lisenziyalar və icazələr haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

4. Normativ hüquqi aktlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

5. İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

6. İnformasiya əldə etmək haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

7. Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

8. Məlumat azadlığı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

9. İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu