SƏRƏNCAMLAR

1. Naxçıvan Dövlət Üniversitetində Texnologiyalar Parkının yaradılması haqqında