QƏRARLAR

1. “Naxçıvan Muxtar Respublikasında sürətli poçt xidmətlərinin göstərilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında

2. Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya vasitələri və qurğularının sertifikatlaşdırılması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında

3. «Telekommunikasiya şəbəkələrinin, vasitə və qurğularının mühafizə Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar № 227 Bakı şəhəri 14