"Məhz öz coğrafi mövqeyimizə görə biz bütün rabitə vasitələrini inkişaf etdirmək və qlobal informasiya sistemi yaradılmasında irəliləyişi təmin etmək üçün misilsiz imkanlara malikik"

Heydər Əliyev

"İnsanların işləməsi, fəaliyyət göstərməsi, dövlət orqanlarının, ayrı-ayrı özəl qurumların, hər bir təşkilatın səmərəli işləməsi üçün rabitə indi çox mühüm bir vasitədir"

Heydər Əliyev

"Rabitəçilərin vəzifəsi bütün rabitə növlərinin, xüsusən telefon rabitəsinin iş keyfiyətini daha da yüksəltməkdən, əhalinin ehtiyac və tələbatına daha çox fikir verməkdən ibarətdir"

Heydər Əliyev

"Son illər Azərbaycanda rabitənin inkişafı sürətlə gedir və aparılan işlər, əldə olunan nəticələr təqdirəlayiqdir"

Heydər Əliyev

"İndiki zamanda rabitə hər bir insan üçün ən çox lazım olan bir vasitədir"

Heydər Əliyev

MƏHKƏMƏ VƏ HÜQUQ MÜHAFİZƏ ORQANLARI

➤ Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi

➤ Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsi

➤ Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu

➤ Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğu

➤ Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi

➤ Naxçıvan MR İnzibati Məhkəmə

➤ Naxçıvan Muxtar Respublikası Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

➤ Naxçıvan Muxtar Respublikası Culfa Rayon Məhkəməsi

➤ Naxçıvan Muxtar Respublikası Şahbuz Rayon Məhkəməsi

➤ Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur Rayon Məhkəməsi

➤ Naxçıvan Muxtar Respublikası Sədərək Rayon Məhkəməsi

➤ Naxçıvan Muxtar Respublikası Ordubad Rayon Məhkəməsi

➤ Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək Rayon Məhkəməsi

➤ Naxçıvan Muxtar Respublikası Kəngərli Rayon Məhkəməsi

➤ Naxçıvan MR Hərbi Məhkəməsi