"Məhz öz coğrafi mövqeyimizə görə biz bütün rabitə vasitələrini inkişaf etdirmək və qlobal informasiya sistemi yaradılmasında irəliləyişi təmin etmək üçün misilsiz imkanlara malikik"

Heydər Əliyev

"İnsanların işləməsi, fəaliyyət göstərməsi, dövlət orqanlarının, ayrı-ayrı özəl qurumların, hər bir təşkilatın səmərəli işləməsi üçün rabitə indi çox mühüm bir vasitədir"

Heydər Əliyev

"Rabitəçilərin vəzifəsi bütün rabitə növlərinin, xüsusən telefon rabitəsinin iş keyfiyətini daha da yüksəltməkdən, əhalinin ehtiyac və tələbatına daha çox fikir verməkdən ibarətdir"

Heydər Əliyev

"Son illər Azərbaycanda rabitənin inkişafı sürətlə gedir və aparılan işlər, əldə olunan nəticələr təqdirəlayiqdir"

Heydər Əliyev

"İndiki zamanda rabitə hər bir insan üçün ən çox lazım olan bir vasitədir"

Heydər Əliyev

ELM VƏ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ

➤ Azərbaycan Milli Elmlər akademiyası

➤ Azərbaycan Milli Elmlər akademiyası Naxçıvan Bölməsi

➤ Naxçıvan Dövlət Universiteti

➤ Naxçıvan Universiteti

➤ Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu

➤ Bakı Dövlət Universiteti

➤ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

➤ Bakı Mühəndislik Universiteti

➤ Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

➤ Azərbaycan Texniki Universiteti

➤ Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Naxçıvan Tibb Kolleci