"Məhz öz coğrafi mövqeyimizə görə biz bütün rabitə vasitələrini inkişaf etdirmək və qlobal informasiya sistemi yaradılmasında irəliləyişi təmin etmək üçün misilsiz imkanlara malikik"

Heydər Əliyev

"İnsanların işləməsi, fəaliyyət göstərməsi, dövlət orqanlarının, ayrı-ayrı özəl qurumların, hər bir təşkilatın səmərəli işləməsi üçün rabitə indi çox mühüm bir vasitədir"

Heydər Əliyev

"Rabitəçilərin vəzifəsi bütün rabitə növlərinin, xüsusən telefon rabitəsinin iş keyfiyətini daha da yüksəltməkdən, əhalinin ehtiyac və tələbatına daha çox fikir verməkdən ibarətdir"

Heydər Əliyev

"Son illər Azərbaycanda rabitənin inkişafı sürətlə gedir və aparılan işlər, əldə olunan nəticələr təqdirəlayiqdir"

Heydər Əliyev

"İndiki zamanda rabitə hər bir insan üçün ən çox lazım olan bir vasitədir"

Heydər Əliyev

Məlumat üzrə sorğu operatoru

lumat üzrə sorğu operatoru 109- həftənin hər günü 09:00-19:00-dək Sizin xidmətinizdədir. Siz idarə, müəssisə və təşkilarlara aid telefon nömrələri ilə bağlı məlumat almaq istəyirsinizsə 109 sorğu operatoruna müraciət edə bilərsiniz.

Məlumat üzrə sorğu operatoru 116- həftənin bazar ertəsi-cümə günləri olmaqla hər gün 09:00-18:00-dək Sizin xidmətinizdədir. İnternet kartlarının yüklənilməsi, internetlə bağlı problemlərin araşdırılması və internet tarifləri ilə bağlı məlumatları 116 sorğu operatorundan əldə edə bilərsiniz.