DVB-T

Rəqəmli TV yayımı (DVB-T/T2)

DVB-T dilimizə Yerüstü (Terrestrial) Rəqəmsal (Digital) Video (Video) Yayım (Broadcasting) kimi tərcümə olunur. DVB-T (rəqəmsal televiziya) standartı aşağıdakı üstünlüklərə malikdir.

– Təsvir və səs siqnallarının ötürülmə və qəbul keyfiyyəti yüksəlir (ötürülmədə kənar maneələr hiss olunmur, informasiyaların saxlanılmasında itki olmur və s.);

– Proqramların sayının xeyli artırılması imkanı;

– Vericilərin gücünün daha aşağı olması;

– Mobil və portativ qəbuledicilərlə qəbul imkanı;

– Tezlik spektrindən effektiv istifadə (1 TV kanalda 10-12 TV proqram);

– Birtezlikli yayımın tətbiq edilmə imkanı;

– Lokal TV proqramlarının təşkilinin mümkünlüyü;

– TV proqramları ilə yanaşı əlavə xidmətlər üzrə məlumatların ötürülmə imkanı (hava haqqında, nəqliyyatın hərəkət cədvəli, reklamlar və s.);

– Rəqəmli TV yayım şəbəkəsinin interaktivlik imkanı, internetlə bağlantı, abunəçi girişi üçün kodlama sisteminin imkanlığı;

– Yayımın kənar maneələrə qarşı davamlı olması, digər rabitə vasitələri tərəfindən yaradılan maneə təsirinin minimum olması;

– Yerüstü TV yayımın təşkili üçün mövcud infrastrukturdan (TV stansiyalardan, qəbuledici antenlərdən, abunəçi avadanlığından və s.) istifadə imkanı;

– Yayım konfiqurasiyasının operativ dəyişdirilmə imkanı  (FEC, müdafiə zolağı, 8k və 2k rejimləri və s.);

– Bu və ya digər tədbirlərin köməyi ilə ötürülən informasiyanın 3 dəfədən 100 dəfəyədək sıxlaşdırılması imkanı.