"Məhz öz coğrafi mövqeyimizə görə biz bütün rabitə vasitələrini inkişaf etdirmək və qlobal informasiya sistemi yaradılmasında irəliləyişi təmin etmək üçün misilsiz imkanlara malikik"

Heydər Əliyev

"İnsanların işləməsi, fəaliyyət göstərməsi, dövlət orqanlarının, ayrı-ayrı özəl qurumların, hər bir təşkilatın səmərəli işləməsi üçün rabitə indi çox mühüm bir vasitədir"

Heydər Əliyev

"Rabitəçilərin vəzifəsi bütün rabitə növlərinin, xüsusən telefon rabitəsinin iş keyfiyətini daha da yüksəltməkdən, əhalinin ehtiyac və tələbatına daha çox fikir verməkdən ibarətdir"

Heydər Əliyev

"Son illər Azərbaycanda rabitənin inkişafı sürətlə gedir və aparılan işlər, əldə olunan nəticələr təqdirəlayiqdir"

Heydər Əliyev

"İndiki zamanda rabitə hər bir insan üçün ən çox lazım olan bir vasitədir"

Heydər Əliyev

DVB-T

Rəqəmli TV yayımı (DVB-T/T2)

DVB-T dilimizə Yerüstü (Terrestrial) Rəqəmsal (Digital) Video (Video) Yayım (Broadcasting) kimi tərcümə olunur. DVB-T (rəqəmsal televiziya) standartı aşağıdakı üstünlüklərə malikdir.

– Təsvir və səs siqnallarının ötürülmə və qəbul keyfiyyəti yüksəlir (ötürülmədə kənar maneələr hiss olunmur, informasiyaların saxlanılmasında itki olmur və s.);

– Proqramların sayının xeyli artırılması imkanı;

– Vericilərin gücünün daha aşağı olması;

– Mobil və portativ qəbuledicilərlə qəbul imkanı;

– Tezlik spektrindən effektiv istifadə (1 TV kanalda 10-12 TV proqram);

– Birtezlikli yayımın tətbiq edilmə imkanı;

– Lokal TV proqramlarının təşkilinin mümkünlüyü;

– TV proqramları ilə yanaşı əlavə xidmətlər üzrə məlumatların ötürülmə imkanı (hava haqqında, nəqliyyatın hərəkət cədvəli, reklamlar və s.);

– Rəqəmli TV yayım şəbəkəsinin interaktivlik imkanı, internetlə bağlantı, abunəçi girişi üçün kodlama sisteminin imkanlığı;

– Yayımın kənar maneələrə qarşı davamlı olması, digər rabitə vasitələri tərəfindən yaradılan maneə təsirinin minimum olması;

– Yerüstü TV yayımın təşkili üçün mövcud infrastrukturdan (TV stansiyalardan, qəbuledici antenlərdən, abunəçi avadanlığından və s.) istifadə imkanı;

– Yayım konfiqurasiyasının operativ dəyişdirilmə imkanı  (FEC, müdafiə zolağı, 8k və 2k rejimləri və s.);

– Bu və ya digər tədbirlərin köməyi ilə ötürülən informasiyanın 3 dəfədən 100 dəfəyədək sıxlaşdırılması imkanı.