Elektron İmza nədir ?

Elektron imza nədir ?


Elektron imza Azərbaycan Respublikasının qanunlarına əsasən, əl imzası ilə eyni hüquqi qüvvəyə malikdir. Elektron imza, “elektron imza və elektron sənəd haqqında” qanuna görə, istənilən vətəndaş dövlət hakimiyyəti orqanına ancaq gücləndirilmiş elektron imza ilə imzalanmış sənədlə müraciət etməlidir.

 

ELEKTRON İMZA.


Elektron imzanın alınması üçün tələb olunan sənədlər

Dövlət orqanları üçün tələb olunan sənədlər
Hüquqi şəxslər üçün tələb olunan sənədlər
Fiziki şəxslər üçün tələb olunan sənədlər
Vətəndaşlar üçün tələb olunan sənədlər


E-imzanın işləməsi üçün tələb olunan proqramlar

➣ Proqram təminatları