"Məhz öz coğrafi mövqeyimizə görə biz bütün rabitə vasitələrini inkişaf etdirmək və qlobal informasiya sistemi yaradılmasında irəliləyişi təmin etmək üçün misilsiz imkanlara malikik"

Heydər Əliyev

"İnsanların işləməsi, fəaliyyət göstərməsi, dövlət orqanlarının, ayrı-ayrı özəl qurumların, hər bir təşkilatın səmərəli işləməsi üçün rabitə indi çox mühüm bir vasitədir"

Heydər Əliyev

"Rabitəçilərin vəzifəsi bütün rabitə növlərinin, xüsusən telefon rabitəsinin iş keyfiyətini daha da yüksəltməkdən, əhalinin ehtiyac və tələbatına daha çox fikir verməkdən ibarətdir"

Heydər Əliyev

"Son illər Azərbaycanda rabitənin inkişafı sürətlə gedir və aparılan işlər, əldə olunan nəticələr təqdirəlayiqdir"

Heydər Əliyev

"İndiki zamanda rabitə hər bir insan üçün ən çox lazım olan bir vasitədir"

Heydər Əliyev

“Sosial tədbirlər layihəsi” çərçivəsində "Şəbəkələşmə görüşü” keçirilib

Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi 23 fevral 2024-cü il tarixdə “Sosial tədbirlər layihəsi” çərçivəsində hamilikdə olan Naxçıvan Dövlət Universitetinin və “Naxçıvan” Universitetinin tələbələri ilə "Şəbəkələşmə görüşü" keçirib. Onlayn görüş çərçivəsində tələbələrə Nazirliyin əməkdaşları ilə birlikdə komandalara bölünərək nəqliyyat, poçt, sosial media, süni intelekt, əşyaların interneti, şəbəkə texnologiyaları, audio, video texnologiyalar və müasir dizayn proqramları üzrə təqdimatlar hazırlanması tapşırılıb.