Tariflər

Şəhərlərarası telefon rabitəsi xidmətləri üçün tariflər

Telefon rabitəsi xidmətləri üçün tariflər

▪ Beynəlxalq telefon danışıqları