"Məhz öz coğrafi mövqeyimizə görə biz bütün rabitə vasitələrini inkişaf etdirmək və qlobal informasiya sistemi yaradılmasında irəliləyişi təmin etmək üçün misilsiz imkanlara malikik"

Heydər Əliyev

"İnsanların işləməsi, fəaliyyət göstərməsi, dövlət orqanlarının, ayrı-ayrı özəl qurumların, hər bir təşkilatın səmərəli işləməsi üçün rabitə indi çox mühüm bir vasitədir"

Heydər Əliyev

"Rabitəçilərin vəzifəsi bütün rabitə növlərinin, xüsusən telefon rabitəsinin iş keyfiyətini daha da yüksəltməkdən, əhalinin ehtiyac və tələbatına daha çox fikir verməkdən ibarətdir"

Heydər Əliyev

"Son illər Azərbaycanda rabitənin inkişafı sürətlə gedir və aparılan işlər, əldə olunan nəticələr təqdirəlayiqdir"

Heydər Əliyev

"İndiki zamanda rabitə hər bir insan üçün ən çox lazım olan bir vasitədir"

Heydər Əliyev

NAZİRLİKLƏR

➤ Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi

➤ Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali  Məclisi

➤ Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

➤ Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti

➤ Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

➤ Naxçıvan Muxtar Respublikası  Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

➤ Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi

➤ Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyi

➤ Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi

➤ Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyi

➤ Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi

➤ Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

➤ Azərbaycan Respublikasının  Maliyyə Nazirliyi

➤ Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyi

➤ Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

➤ Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

➤ Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi

➤ Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi

➤ Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

➤ Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi

➤ Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi

➤ Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi

➤ Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

➤ Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

➤ Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi

➤ Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi

➤ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi

➤ Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyi

➤ Azərbaycan Respublikasının Əmək və  Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

➤ Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və  Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

➤ Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi

➤ Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi

➤ Azərbaycan Respublikasının Müdafiə  Sənayesi Nazirliyi

➤ Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi