"Məhz öz coğrafi mövqeyimizə görə biz bütün rabitə vasitələrini inkişaf etdirmək və qlobal informasiya sistemi yaradılmasında irəliləyişi təmin etmək üçün misilsiz imkanlara malikik"

Heydər Əliyev

"İnsanların işləməsi, fəaliyyət göstərməsi, dövlət orqanlarının, ayrı-ayrı özəl qurumların, hər bir təşkilatın səmərəli işləməsi üçün rabitə indi çox mühüm bir vasitədir"

Heydər Əliyev

"Rabitəçilərin vəzifəsi bütün rabitə növlərinin, xüsusən telefon rabitəsinin iş keyfiyətini daha da yüksəltməkdən, əhalinin ehtiyac və tələbatına daha çox fikir verməkdən ibarətdir"

Heydər Əliyev

"Son illər Azərbaycanda rabitənin inkişafı sürətlə gedir və aparılan işlər, əldə olunan nəticələr təqdirəlayiqdir"

Heydər Əliyev

"İndiki zamanda rabitə hər bir insan üçün ən çox lazım olan bir vasitədir"

Heydər Əliyev

Sosial məsuliyyətin yeni erası

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 100 illiyi münasibətilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən növbəti seminar 01 fevral 2024-cü il tarixdə Şərur rayonunda keçirilib.
“İKT və Rəqəmsallaşmada sosial məsuliyyət" mövzusunda keçirilən  seminarda Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini, nazir vəzifəsini icra edən Rahid Ələkbərli çıxış edərək bildirib ki, İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları (İKT) və rəqəmsallaşma ümumilikdə cəmiyyət üçün mühüm imkanlar açır. Muxtar respublikada da rəqəmsallaşma və İKT sahəsində müvafiq yeni infrastruktur quruculuğu, mövcud infrastrukturun müasirləşdirilməsi və yeni texnologiyaların tətbiqi istiqamətində müvafiq tədbirlər həyata keçirilməkdədir.
Seminarın əhəmiyyətinə toxunaraq o da vurğulanıb ki, rəqəmsallaşma dövlət qurumlarında baş verən proseslərin səmərəliliyi ilə yanaşı, həmçinin təhlükəsizlik və etibarlılıq daxil olmaqla bir sıra üstünlüklərə malikdir. 
Seminar sual-cavab sessiyası ilə davam edib.
Qeyd edək ki, seminarda rayonun dövlət qurumlarında İKT sahəsinə məsul şəxslər iştirak ediblər.