"Məhz öz coğrafi mövqeyimizə görə biz bütün rabitə vasitələrini inkişaf etdirmək və qlobal informasiya sistemi yaradılmasında irəliləyişi təmin etmək üçün misilsiz imkanlara malikik"

Heydər Əliyev

"İnsanların işləməsi, fəaliyyət göstərməsi, dövlət orqanlarının, ayrı-ayrı özəl qurumların, hər bir təşkilatın səmərəli işləməsi üçün rabitə indi çox mühüm bir vasitədir"

Heydər Əliyev

"Rabitəçilərin vəzifəsi bütün rabitə növlərinin, xüsusən telefon rabitəsinin iş keyfiyətini daha da yüksəltməkdən, əhalinin ehtiyac və tələbatına daha çox fikir verməkdən ibarətdir"

Heydər Əliyev

"Son illər Azərbaycanda rabitənin inkişafı sürətlə gedir və aparılan işlər, əldə olunan nəticələr təqdirəlayiqdir"

Heydər Əliyev

"İndiki zamanda rabitə hər bir insan üçün ən çox lazım olan bir vasitədir"

Heydər Əliyev

Şərur rayonunun Tənənəm kəndində telekommunikasiya  şəbəkəsi yenidən qurulur  

Muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişafı istiqamətində reallaşdırılan məqsəsdyönlü tədbirlər yeni texnologiyaların və rabitə sahəsinin inkişafına da əsaslı zəmin yaradıb.

Yaşayış məntəqələrində aparılan genişmiqyaslı abadlıq-quruculuq tədbirləri çərçivəsində müasir rabitə infrastrukturu yaradılır, yeni avadanlıqlar quraşdırılmaqla xidmətlərin səviyyəsi yüksəldilir.

Quruculuq tədbirləri Şərur rayonunun Tənənəm kəndini də əhatə edib. Hazırda kənddə telekommunikasiya şəbəkəsi yenidən qurulur.

 Yenidənqurma işləri çərçivəsində rabitə xətt təsərrüfatında əsaslı təmir işləri aparılır, köhnə taxta rabitə dirəkləri çıxarılaraq yeni metal dirəklərlə əvəz olunur, müxtəlif tutumlu yararsız kabellər dəyişdirilir. Təmir işləri zamanı 1 ədəd telefon paylayıcı şkafın yerinin dəyişdirilməsi, 30 ədəd abonent qutusunun, 1500 metrə yaxın fiber-optik xətlər və müxtəliftutumlu hava və yeraltı kabellərin istifadəsi nəzərdə tutulur.

Həyata keçirilən tədbirlər sakinlərin keyfiyyətli rabitə və internet xidmətlərindən istifadəsinə zəmin yaradacaqdır.