"Məhz öz coğrafi mövqeyimizə görə biz bütün rabitə vasitələrini inkişaf etdirmək və qlobal informasiya sistemi yaradılmasında irəliləyişi təmin etmək üçün misilsiz imkanlara malikik"

Heydər Əliyev

"İnsanların işləməsi, fəaliyyət göstərməsi, dövlət orqanlarının, ayrı-ayrı özəl qurumların, hər bir təşkilatın səmərəli işləməsi üçün rabitə indi çox mühüm bir vasitədir"

Heydər Əliyev

"Rabitəçilərin vəzifəsi bütün rabitə növlərinin, xüsusən telefon rabitəsinin iş keyfiyətini daha da yüksəltməkdən, əhalinin ehtiyac və tələbatına daha çox fikir verməkdən ibarətdir"

Heydər Əliyev

"Son illər Azərbaycanda rabitənin inkişafı sürətlə gedir və aparılan işlər, əldə olunan nəticələr təqdirəlayiqdir"

Heydər Əliyev

"İndiki zamanda rabitə hər bir insan üçün ən çox lazım olan bir vasitədir"

Heydər Əliyev

Rəqəmsal transformasiya mövzusunda onlayn təlim keçirilib

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşları üçün 02 fevral 2024-cü il tarixdə “Rəqəmsal Transformasiya” mövzusunda vebinar keçirilib.
“Sosial tədbirlər” layihəsi çərçivəsində keçirlən vebinarda Nazirliyin əməkdaşı Şəfiqə Qafarlı mövzu barəsində çıxış edərək bildirib ki, rəqəmsallaşma həyatın müxtəlif sahələrində rəqəmsal texnologiyaların geniş tətbiqidir. Belə ki, rəqəmsallaşma kağız daşıyıcılarındakı məlumatların elektronlaşdırılması, internet resursuna çevrilməsidir. Rəqəmsal transformasiya müəssisənin rəqəmsal texnologiyalarının bütün proseslərinin, əməliyyat metodlarının və idarəetmə təcrübələrinin tam inteqrasiyasını nəzərdə tutur ki, bu da qurumların fəaliyyətində köklü dəyişikliklərə gətirib çıxaracaqdır. İnformasiya texnologiyalarının əsasını təşkil edən süni intellekt, əşyaların interneti, hökumət buludu, böyükhəcmli məlumatlar və ağıllı şəhər kimi rəqəmsal təşəbbüslər barəsində də ətraflı məlumatlar verilib.
Sual-cavab şəklində davam edən təlimdə iştirakçıların mövzu ilə bağlı təklifləri dinlənilib.