"Məhz öz coğrafi mövqeyimizə görə biz bütün rabitə vasitələrini inkişaf etdirmək və qlobal informasiya sistemi yaradılmasında irəliləyişi təmin etmək üçün misilsiz imkanlara malikik"

Heydər Əliyev

"İnsanların işləməsi, fəaliyyət göstərməsi, dövlət orqanlarının, ayrı-ayrı özəl qurumların, hər bir təşkilatın səmərəli işləməsi üçün rabitə indi çox mühüm bir vasitədir"

Heydər Əliyev

"Rabitəçilərin vəzifəsi bütün rabitə növlərinin, xüsusən telefon rabitəsinin iş keyfiyətini daha da yüksəltməkdən, əhalinin ehtiyac və tələbatına daha çox fikir verməkdən ibarətdir"

Heydər Əliyev

"Son illər Azərbaycanda rabitənin inkişafı sürətlə gedir və aparılan işlər, əldə olunan nəticələr təqdirəlayiqdir"

Heydər Əliyev

"İndiki zamanda rabitə hər bir insan üçün ən çox lazım olan bir vasitədir"

Heydər Əliyev

Qaz İstismar Xidmətinin saytı yenilənib

Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən Qaz İstismar Xidmətinin yeni veb-saytı istifadəyə verilib.  

Xidmətin rəsmi internet saytı fərqli tərtibatda yenidən işlənərək hazırlanıb. İstifadəçilərin Xidmət ilə bağlı məlumat və qərarları daha rahat əldə etməsi üçün yeni sayt sadə və interaktiv formada dizayn edilib. Belə ki, təbii qazdan istifadəyə görə yaranmış borcun, sərf edilmiş mavi yanacağın dəyərinin onlayn ödənilməsi və maraqlandıran digər məlumatlara aid bölmələr və alt bölmələr veb-saytda yer alıb.

Bundan başqa, yenilənmiş www.naxcivanqaz.gov.az saytında smart sayğaclardan istifadə qaydası, qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik və texniki istismar qaydaları, o cümlədən rəsmi qurumların veb-saytlarına birbaşa keçid təmin edilib.

 

 

                                                                                                                          Naxçıvan Muxtar Respublikası

                                                                 Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat 

                                                                 Nazirliyinin mətbuat xidməti

 

 

metbuat (@) nmincom.gov.az

mob:(036) 545-17-65