"Məhz öz coğrafi mövqeyimizə görə biz bütün rabitə vasitələrini inkişaf etdirmək və qlobal informasiya sistemi yaradılmasında irəliləyişi təmin etmək üçün misilsiz imkanlara malikik"

Heydər Əliyev

"İnsanların işləməsi, fəaliyyət göstərməsi, dövlət orqanlarının, ayrı-ayrı özəl qurumların, hər bir təşkilatın səmərəli işləməsi üçün rabitə indi çox mühüm bir vasitədir"

Heydər Əliyev

"Rabitəçilərin vəzifəsi bütün rabitə növlərinin, xüsusən telefon rabitəsinin iş keyfiyətini daha da yüksəltməkdən, əhalinin ehtiyac və tələbatına daha çox fikir verməkdən ibarətdir"

Heydər Əliyev

"Son illər Azərbaycanda rabitənin inkişafı sürətlə gedir və aparılan işlər, əldə olunan nəticələr təqdirəlayiqdir"

Heydər Əliyev

"İndiki zamanda rabitə hər bir insan üçün ən çox lazım olan bir vasitədir"

Heydər Əliyev

Növbəti nəsil NFC texnologiyası hazırlanır

   Özündə AppleGoogle və Qualcomm kimi nümayəndə şirkətləri birləşdirən NFC Forum təşkilatı növbəti nəsil NFC texnologiyası üzərində çalışır. Məlumata əsasən növbəti NFC texnologiyası daha geniş imkanları təqdim edəcək. Məlumatda qeyd edilib ki, növbəti NFC texnologiyasının əsas özəlliklərindən biri Multi-Purpose Tap adlı funksiya olacaq. Bu funksiya bir toxunuşla daha çox məlumatın ötürülməsini təmin edəcək. Bu isə o deməkdir ki, gələcəkdə bu və ya digər cihazın NFC üzərindən toxunuşu nəticəsində bir neçə əməliyyati yerinə yetirmək mümkün olacaq. Bu cür əməliyyatlara misal olaraq mobil ödənişlərin yerinə yetirilməsini, müəyyən məhsulların alışı zamanı alıcının yaşının təyin olunmasını və rəqəmsal çeklərin təqdim edilməsini gətirmək olar. Bununla yanaşı loyallıq proqramına sahib mağazalar öz alıcılarına alış-veriş bonuslarını avtomatik şəkildə köçürə biləcəklər.