"Məhz öz coğrafi mövqeyimizə görə biz bütün rabitə vasitələrini inkişaf etdirmək və qlobal informasiya sistemi yaradılmasında irəliləyişi təmin etmək üçün misilsiz imkanlara malikik"

Heydər Əliyev

"İnsanların işləməsi, fəaliyyət göstərməsi, dövlət orqanlarının, ayrı-ayrı özəl qurumların, hər bir təşkilatın səmərəli işləməsi üçün rabitə indi çox mühüm bir vasitədir"

Heydər Əliyev

"Rabitəçilərin vəzifəsi bütün rabitə növlərinin, xüsusən telefon rabitəsinin iş keyfiyətini daha da yüksəltməkdən, əhalinin ehtiyac və tələbatına daha çox fikir verməkdən ibarətdir"

Heydər Əliyev

"Son illər Azərbaycanda rabitənin inkişafı sürətlə gedir və aparılan işlər, əldə olunan nəticələr təqdirəlayiqdir"

Heydər Əliyev

"İndiki zamanda rabitə hər bir insan üçün ən çox lazım olan bir vasitədir"

Heydər Əliyev

Naxçıvanda internet istifadəçilərinin sayı artırılır

Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi vətəndaşlarla keçirilən görüşlərə və aparılan monitorinqlərə əsasən rayon, şəhər və kəndlərdə genişzolaqlı internet şəbəkəsini genişləndirmək üçün internet istifadəçilərinin sayını artırır. Bu məqsədlə tələbata uyğun olaraq Ordubad rayonunun Dırnıs və Babək rayonunun Güznüt kəndlərində istismarda olan avadanlıqların internet tutumları artırılıb. Nəticədə 100-ə yaxın ailə genişzolaqlı internet xidmətləri ilə təmin ediləcəkdir.

Qeyd edək ki, bu proseslərin təlabata uyğun olaraq digər bölgələrdə də həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub.