"Məhz öz coğrafi mövqeyimizə görə biz bütün rabitə vasitələrini inkişaf etdirmək və qlobal informasiya sistemi yaradılmasında irəliləyişi təmin etmək üçün misilsiz imkanlara malikik"

Heydər Əliyev

"İnsanların işləməsi, fəaliyyət göstərməsi, dövlət orqanlarının, ayrı-ayrı özəl qurumların, hər bir təşkilatın səmərəli işləməsi üçün rabitə indi çox mühüm bir vasitədir"

Heydər Əliyev

"Rabitəçilərin vəzifəsi bütün rabitə növlərinin, xüsusən telefon rabitəsinin iş keyfiyətini daha da yüksəltməkdən, əhalinin ehtiyac və tələbatına daha çox fikir verməkdən ibarətdir"

Heydər Əliyev

"Son illər Azərbaycanda rabitənin inkişafı sürətlə gedir və aparılan işlər, əldə olunan nəticələr təqdirəlayiqdir"

Heydər Əliyev

"İndiki zamanda rabitə hər bir insan üçün ən çox lazım olan bir vasitədir"

Heydər Əliyev

Muxtar respublikada “Evədək optika” layihəsi uğurla davam etdirilir

 

Muxtar respublikanın mövcud telekommunikasiya şəbəkəsinin əsasını təşkil edən fiber-optik şəbəkə vasitəsilə bütün yaşayış məntəqələrinə və qurumlara kəsintisiz  rabitə  və internet xidmətləri təqdim olunur.

Fiber-optik xətlər üzərindən təmin edilən GPON texnologiyası əsasında cari ilin doqquz ayı ərzində həyata keçirilən “Evədək optika” layihəsi çərçivəsində 49 abonentə fiber-optik xətlər çəkilib, zəruri avadanlıqlar quraşdırılıb.

Həmçinin, cari ilin müvafiq dövrü ərzində Naxçıvan şəhəri ilə yanaşı, muxtar respublikanın  rayon mərkəzlərində və kəndlərində də bir sıra qurumlara fiber-optik xətt çəkilişi həyata keçirilib, istismar müddəti ərzində fiber-optik xətt sahəsində yaranmış nasazlıqların aradan qaldırılması istiqamətində mühəndislər tərəfindən operativ tədbirlər görülüb.

Bunlarla yanaşı, cari ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində muxtar respublikada 1263 abonent yeni stasionar telefon xətti ilə, 3234 abonent isə genişzolaqlı internetlə təmin olunub.