"Məhz öz coğrafi mövqeyimizə görə biz bütün rabitə vasitələrini inkişaf etdirmək və qlobal informasiya sistemi yaradılmasında irəliləyişi təmin etmək üçün misilsiz imkanlara malikik"

Heydər Əliyev

"İnsanların işləməsi, fəaliyyət göstərməsi, dövlət orqanlarının, ayrı-ayrı özəl qurumların, hər bir təşkilatın səmərəli işləməsi üçün rabitə indi çox mühüm bir vasitədir"

Heydər Əliyev

"Rabitəçilərin vəzifəsi bütün rabitə növlərinin, xüsusən telefon rabitəsinin iş keyfiyətini daha da yüksəltməkdən, əhalinin ehtiyac və tələbatına daha çox fikir verməkdən ibarətdir"

Heydər Əliyev

"Son illər Azərbaycanda rabitənin inkişafı sürətlə gedir və aparılan işlər, əldə olunan nəticələr təqdirəlayiqdir"

Heydər Əliyev

"İndiki zamanda rabitə hər bir insan üçün ən çox lazım olan bir vasitədir"

Heydər Əliyev

MUXTAR RESPUBLİKANIN DÖVLƏT QURUMLARINA AİD INFORMASİYA EHTİYATLARININ “GOV.AZ” ZONASINDA TƏHLÜKƏSZLİYİNİN GÜCLƏNDİRİLMƏSİ DİQQƏTDƏ SAXLANILIR

Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən 6-8 dekabr 2022-ci il tarixlərində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyinin mühəndislərinin iştirakı ilə muxtar respublikanın dövlət qurumlarına aid informasiya ehtiyatlarının saxlanması və mühafizəsi vəziyyətinə baxış keçirilib, kibertəhlükəsizliyi, onların dövlət domen zonasında yerləşdirilməsi, təhlükəsizlik auditi, qorunması, məlumat mübadilə sistemlərinin tərkib hissəsi kimi mühafizəsinin təşkili və informasiya təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi məqsədilə görüşlər keçirilib, həmçinin “ASAN xidmət” mərkəzinə dövlət xidmətlərinin təhlükəsiz çatdırılması məsələləri ilə bağlı yerində baxılaraq müvafiq təhlillər aparılıb.

Aparılan təhlillər zamanı bildirilib ki, Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən “AzstateNet” internet, voice və data şəbəkəsinin dövlət qurumlarında təmin edilməsi imkanlarının araşdırılması məqsədilə dövlət qurumlarının şəbəkələşmə vəziyyəti ilə bağlı muxtar respublikanın şəhər və rayonlarında monitorinqlər həyata keçirilib. Vurğulanıb ki, dövlət qurumlarına aid informasiya ehtiyatlarının saxlanılması və mühafizəsi daim diqqətdə saxlanılmalıdır. Belə ki, Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti tərəfindən aşkarlanaraq, təhlükəsizlik yenilənmələri dayanmış və çoxsaylı boşluqlar mövcud olan  köhnə versiyalı 111 dövlət informasiya ehtiyatının 11-i Naxçıvan Muxtar Respublikasının Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyinin mütəxəssisləri tərəfindən yenilənib. Yenilənmiş 11 informasiya resursunun təhlükəsizlik auditləri üçün Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinə  təqdim edilməsi və “GOV.AZ” domen zonasına köçürülməsinin planlı olaraq cari ilin sonuna qədər həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Bunlarla yanaşı, NMR Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyinin mühəndis-proqramçıları üçün informasiya təhlükəsizliyi sahəsində seminar da  keçirilib.