"Məhz öz coğrafi mövqeyimizə görə biz bütün rabitə vasitələrini inkişaf etdirmək və qlobal informasiya sistemi yaradılmasında irəliləyişi təmin etmək üçün misilsiz imkanlara malikik"

Heydər Əliyev

"İnsanların işləməsi, fəaliyyət göstərməsi, dövlət orqanlarının, ayrı-ayrı özəl qurumların, hər bir təşkilatın səmərəli işləməsi üçün rabitə indi çox mühüm bir vasitədir"

Heydər Əliyev

"Rabitəçilərin vəzifəsi bütün rabitə növlərinin, xüsusən telefon rabitəsinin iş keyfiyətini daha da yüksəltməkdən, əhalinin ehtiyac və tələbatına daha çox fikir verməkdən ibarətdir"

Heydər Əliyev

"Son illər Azərbaycanda rabitənin inkişafı sürətlə gedir və aparılan işlər, əldə olunan nəticələr təqdirəlayiqdir"

Heydər Əliyev

"İndiki zamanda rabitə hər bir insan üçün ən çox lazım olan bir vasitədir"

Heydər Əliyev

Kəngərli rayonun bir sıra kəndlərində yaranmış nasazlıq aradan qaldırılmışdır.

Kəngərli rayonunun Qıvraq qəsəbəsi və Qarabağlar, Xok, Şahtaxtı kəndlərində mövcud avtomat telefon stansiyalarında ümumilikdə 8 ədəd platanın yanması nəticəsində abonentlərə təqdim edilən rabitə xidmətlərindən istifadə də fasilələr yaranmışdır. Nazirliyin mühəndisləri Türkiyə Respublikasının "Karel" şirkətinin Iğdır təmsilçiliyinin mühəndisləri ilə birgə profilaktik tədbirlər həyata keçirmiş, yaranmış texniki nasazlıq aradan qaldırılmışdır.
 
Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən sakinlərin keyfiyyətli rabitə və internet xidmətləri ilə təmin olunması hər zaman diqqətdə saxlanılır və bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər davam etdirilir.