"Məhz öz coğrafi mövqeyimizə görə biz bütün rabitə vasitələrini inkişaf etdirmək və qlobal informasiya sistemi yaradılmasında irəliləyişi təmin etmək üçün misilsiz imkanlara malikik"

Heydər Əliyev

"İnsanların işləməsi, fəaliyyət göstərməsi, dövlət orqanlarının, ayrı-ayrı özəl qurumların, hər bir təşkilatın səmərəli işləməsi üçün rabitə indi çox mühüm bir vasitədir"

Heydər Əliyev

"Rabitəçilərin vəzifəsi bütün rabitə növlərinin, xüsusən telefon rabitəsinin iş keyfiyətini daha da yüksəltməkdən, əhalinin ehtiyac və tələbatına daha çox fikir verməkdən ibarətdir"

Heydər Əliyev

"Son illər Azərbaycanda rabitənin inkişafı sürətlə gedir və aparılan işlər, əldə olunan nəticələr təqdirəlayiqdir"

Heydər Əliyev

"İndiki zamanda rabitə hər bir insan üçün ən çox lazım olan bir vasitədir"

Heydər Əliyev

Google yaxın zamanda GPT-4-ün əsas rəqibini istifadəyə verməlidir

 Google yaxın zamanda süni zəka sahəsindəki yeni məhsulunu təqdim edəcək. Söhbət, Gemini adlı süni zəka sistemindən gedir. Bəzi şirkətlər artıq onun ilkin versiyasını test edirlər. Bəzi mənbələrin vermiş olduqları məlumata əsasən Gemini sistemi OpenAI şirkətinin GPT-4 modelinin əsas rəqibi olacaq. Süni zəka sahəsində mövqelərini gücləndirmək üçün Google Gemini sistemini özünün Cloud Vertex AI adlı bulud servisi üzərindən təqdim edəcək.

Qeyd etmək lazımdır ki, Gemini özündə bir sıra böyük dil modelini birləşdirən sistemdir. Sistemin tərkibində olan böyük dil modelləri çat-botlardan tutmuş istifadəçilərin sorğuları əsasında mətnləri və fotoları tərtib etməyə imkan verən funksiyalara kimi hər şeyi idarə edə bilirlər. Hal hazırda tərtibatçılar Gemini sisteminin böyük versiyasını test edirlər. Lakin sistemin GPT-4 modeli ilə rəqabət apara biləcəyi ən böyük versiyası hələ aktivləşdirilməyib. Sözügedən sistem öz növbəsində generativ neyron şəbəkələri sahəsində yeni qapıları aça və geniş istifadəçi kütləsinə yeni imkanları təqdim edə bilər.