"Məhz öz coğrafi mövqeyimizə görə biz bütün rabitə vasitələrini inkişaf etdirmək və qlobal informasiya sistemi yaradılmasında irəliləyişi təmin etmək üçün misilsiz imkanlara malikik"

Heydər Əliyev

"İnsanların işləməsi, fəaliyyət göstərməsi, dövlət orqanlarının, ayrı-ayrı özəl qurumların, hər bir təşkilatın səmərəli işləməsi üçün rabitə indi çox mühüm bir vasitədir"

Heydər Əliyev

"Rabitəçilərin vəzifəsi bütün rabitə növlərinin, xüsusən telefon rabitəsinin iş keyfiyətini daha da yüksəltməkdən, əhalinin ehtiyac və tələbatına daha çox fikir verməkdən ibarətdir"

Heydər Əliyev

"Son illər Azərbaycanda rabitənin inkişafı sürətlə gedir və aparılan işlər, əldə olunan nəticələr təqdirəlayiqdir"

Heydər Əliyev

"İndiki zamanda rabitə hər bir insan üçün ən çox lazım olan bir vasitədir"

Heydər Əliyev

“Dövlət qurumları İT rəhbərlərinin IV Zirvə Toplantısı” keçirilib

Tədbir dövlət qurumlarının informasiya təhlükəsizliyi üzrə rəhbər heyəti arasında təcrübə mübadiləsi aparmaq və qurumlararası kommunikasiyanı gücləndirilmək məqsədilə mütəmadi şəkildə Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti tərəfindən təşkil edilir.
Tədbirin açılış mərasimində Arəzbaycan Respublikası Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini-nazir vəzifəsini icra edən Rahid Ələkbərli çıxış edib.
Tədbirin davamında “Dövlət qurumlarının informasiya təhlükəsizliyi vəziyyəti, yeniliklər və planlar”, "Müəssisələrdə daxili informasiya təhlükəsizliyi vəziyyəti, yeniliklər və planlar” mövzularında iştirakçılara geniş məlumatlar verilib.
“Dövlət qurumları İT rəhbərlərinin IV Zirvə Toplantısı” yeni təhdidlər və onların həll yolları, dövlət qurumlarının üzləşdikləri problemlərin müzakirəsi ilə başa çatıb.
Qeyd edək ki, tədbirdə 73 dövlət qurumundan 100-dən artıq nümayəndə iştirak edib.

#RİNN #MDDT #Naxçıvan