PROQRAM TƏRTİBATÇILARI

Məmmədli Gülsüm Vaqif qızı

İnternet və Yeni Texnologiyaların Tədrisi Mərkəzi - Müəllimə

Behbudova Gülarə Fərahim qızı

İnternet və Yeni Texnologiyaların Tədrisi Mərkəzi - Mühəndis proqramçı

Novruzova Nuray Cəbrayıl qızı

İneternet və Yeni Texnologiyaların Tədrisi Mərkəzi - Mühəndis qrafikçi